Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Wat is Waterwijzer?

Hoe richt je het regionaal waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen (bijv. door het instellen van andere peilen of klimaatverandering) op deze functies? Hiervoor is het nodig dat je de effecten op landbouw en natuur nauwkeurig in beeld brengt en kwantificeert.

Een groot aantal partijen werkt op dit ogenblik hard aan verbetering dan wel vernieuwing van de methodieken die hiervoor worden ingezet. Op deze manier kunnen besluiten over wijzigingen in het regionale waterbeheer veel beter worden onderbouwd.