Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waterwijzer: de relaties tussen waterbeheer, landbouw en natuur in kaart

Welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen in een gebied - bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe peilbesluiten of klimaatverandering - op de aanwezige landbouw en natuur? En hoe creëer je als waterbeheerder optimale waterhuishoudkundige omstandigheden voor deze functies?

Hiervoor is het nodig dat je de effecten van veranderend waterbeheer op landbouw en natuur nauwkeurig in beeld brengt en kwantificeert. Een groot aantal partijen werkt hard aan verbetering dan wel vernieuwing van de methodieken die hiervoor worden ingezet. Dat gebeurt onder de titel 'Waterwijzer'.


borderbottom

Laatste nieuws

Waterwijzer Landbouw ingezet in twee proefgebieden

30-11-2016 De ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw bevindt zich in een vergevorderd stadium. Het instrument moet eind 2017 / begi...

Ontwikkeling Waterwijzer Natuur van start

24-10-2016 KWR Watercycle Research Institute en Alterra hebben van enkele partijen w.o. STOWA de opdracht gekregen de Waterwijzer Nat...

Alterra maakt inventarisatie en analyse van bestaande zouttolerantiegegevens landbouwgewassen

18-10-2016 Onderzoeksinstituut Alterra heeft in opdracht van het Deltaprogramma Zoetwater de zouttolerantie van een aantal landbouwge...